Hoppa till innehåll

Allmäntandvård

Vi hjälper dig med den allmänna tand- och munhälsan, ofta genom återkommande undersökningar i olika intervall beroende på varje unik patients behov och önskemål. Vi lyssnar in patientens önskemål samt upplyser om de eventuella fynd vi gör.

Det finns hundratals diagnoser bara i munnen, även om de flesta av dem både är relativt ovanliga samt ofta lätta att behandla. Men det är givetvis viktigt att tidigt fånga upp allvarliga slemhinneförändringar och cancerformer i ett tidigt skede. Vad gäller karies kan sägas att ytliga kariesskador kan stanna av, men om de söker sig in genom emaljen kan de snabbt nå pulpan i tanden, och få tråkiga konsekvenser.

Detta kan man lätt kan förhindra vid regelbundna tandvårdskontroller där även tips ges på hur du själv kan förhindra bekymmer med just din problematik. Vårt yttersta mål är givetvis att du skall ha en frisk mun och friska tänder.

En annan stor folksjukdom är Parodontit, eller tandlossning som den kallas i folkmun. Denna sjukdom är lömsk eftersom den ej gör ont och lätt kan pågå ett antal år i det tysta utan patientens vetskap. Parodontit har ärftliga faktorer och har inte nödvändigtvis med patientens levnadsvanor att göra. Därför har vi koll på om tecken för denna sjukdom finns eller uppstår, för att du som drabbats ska få information, kunskap och nödvändig behandling så att sjukdomsförloppet kan bromsas eller stoppas.